Home » Lyricists » Prof Krishne Gowda

Prof Krishne Gowda

Prof Krishne Gowda is a Kannada TV comedian and lyrics writer. Professor Krishne Gowda has done many comedy shows in many parts of Karnataka. Prof Krishne Gowda as also written some of the lyrics for Kannada songs including one of the popular item song Aklbene from 2013 hit movie Shravani Subramanya.

Kannada lyrics writer Prof Krishne Gowda photo
Kannada lyrics writer Prof Krishne Gowda photo

List of Song Lyrics by Kannada Lyricist Prof Krishne Gowda